16 Październik 1944r

Historia EW250-L

J. Franklin syn II Pilota EW250L

Drobny Epizod wspomniany w Australii Historia  miski olejowej, która znajdowała się tuż za silnikiem Liberatora EW250L na spodzie zbiornika Olejowego.

Dzięki uprzejmości żmudnie składającej kopie Liberatora B24. Ekipa z Australii zidentyfikowała ten drobny element. znaleziony na polu w Krczonowie 21 kwietnia z wraz ze Stowarzyszeniem Wizna 1939 i Ekipą programu TV Było Nie Minęło red. A. Sikorskiego.

We wrzesniu kolejna próba poszukiwań szczątków Liberatora.

 
NEWSLETTER FROM Australia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan Franklin was invited to visit Poland in KOCINA to mark 70 years since his father's plane was shot down delivering supplies. Speach on CBC

 

 

Speach on CBC:        http://www.cbc.ca/player/play/2595176596/

Speech during the visit to Kocina

Speach on Kocina : Jonathan Franklin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

2016.09.18
Spotkanie z Prezesem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach z Prezesem Henrykiem Ciosmak
W dniu 5 wrzesnia Pan Jacek Janiec i Adam Jarkiewicz spotkali się z Prezesem ŚKSM , ktory w odpowiedzi na Pismo z Komitetu Upamietnienia Lotników zdecydowal o Ufundowaniu Bloku skalnego z czerwonego Piaskowca.
Komitet oraz rodziny poległych Lotników Serdecznie Dziękują za ufundowany Kamień.

Meeting with the President of the Holy Cross Mine Mineral Resources in Kielce, President Henry Ciosmak
On 5 September, Mr Jacek Janiec and Adam Jarkiewicz met with the President of SKSM, who in response to a letter from the Committee to commemorate Aviators decided to fund the bloc of rock from red sandstone.
Committee and the families of the fallen Airmen We would like to thank the funded stone.
2016.07.03
W dniu 2016-06-29 Rada Gminy Opatowiec Podjeła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika, upamiętniającego katastrofę Liberatora B 24L EW-250 w dniu 16 października 1944 r. na działce nr 229/2 obręb ewidencyjny 0007 położonej w Kocine.

On 2016-06-29 Opatowiec Municipal Council adopted a resolution on approval of the construction of the monument commemorating the crash of the Liberator B 24L EW-250 on 16 October 1944. On plot No. 229/2 cadastral district 0007 located in Kocin.

<< <  Strona 3 z 9  > >>