16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Aktualności

2015.10.17

71 rocznica (anniversary)


W siedemdziesiątą pierwszą rocznicę katastrofy liberatora EW250L 34 Squadron SAAF / RAF. 17 października mieszkańcy Kociny skupili się na mszy świetej w intencji Poległych Lotników Alianckich, Mszę Celebrował Ksiądz. proboszcz parafi Kocina Wojciech Michalski.
 
Przed mszą Członkowie Komitetu Upamietnienia Lotników zapalili osiem świeczek na miejscu Katastrofy, dla upamiętnienia całej załogi Liberatora.
Następnie na świetlicy wiejskiej zaprezentowano film  pt. "Lot nad Warszawę 44" i przedstawiono nowy projekt Pomnika.

In the seventy-first anniversary of the disaster Liberator EW250L 34 Squadron SAAF / RAF. October 17 inhabitants Kociny focused on the Mass for the intention of the Fallen Allied Airmen, mass was celebrated by Father. pastor of the parish Kocina Wojciech Michalski.
Before the Mass, members of the Committee commemorate the Aviators lit eight candles at the crash site to commemorate the entire crew of the Liberator.
Then on the rural commons presented the movie Fri. "Flew Over Warsaw 44" and shows the new design of the Monument.

Aktualności

2018.09.07
Ruszyły Prace Budowy Pomnika

14 Października Uroczyste Odsłonięcie

2018.07.28
Promocja książki Józefa Belskiego
Informacja Pana Jacka Jańca
 
Jutro (29-07-2018) wypada 74 rocznica walk AK z niemieckimi i ukraińskimi bandytami w Opatowcu 29 lipca 1944 r...

Strona 1 z 9  > >>