16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Upamietnienie Katastrofy Liberatora EW250L w Krzczonowie

 

Przemówienia i Listy Wygłoszone na Uroczystości odsłonicia Pomnika 14-10-2018 w Kocinie

APEL PAMIĘCI WYGŁOSZONY NA UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA 14-10-2018 ODCZYTAŁ  ppor. Marcin Szwejkowski

 
LIST PUŁKOWNIKA DOMINIKA MORGANA ATTACHE OBRONY WIELKIEJ BRYTANI ODCZYTAŁ BRYTYJSKI KONSUL HONOROWY Kazimierz Karasinski

 
LIST OD MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Mariusza Błaszczaka Przeczytał ppłk. Tomasz Kokocinski Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wusku Zdroju

 
LIST OD PREZESA IPN Pana Jarosława Szarka Odczytał Pan Damian Markowski z Biura Upamitnienia Walk i Mczeństwa IPN z Warszawy

 

List do uczestników od wnuka
Generała Brygady Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego
PS „1000”

 
Tekst przemówienia otwierające uroczystość odsłonicia pomnika przygotowany i wygłoszony przez Jakuba Różyckiego w imieniu Społecznego Komitetu Upamitnienia Lotników.