16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Maria Jach

Pani Maria Jach często bywała w domu Mieczysława Jańca ps."LOT" jest jedynym żyjącym świadkiem opieki zranionym Lotnikiem Pither. Bardzo dokładnie wspomina widok rannego Lotnika. Pamieta atmosferę strachu i dużego ryzyka. Wspomina że gdyby Niemcy odkryli miejsce schronienia Lotnika to wówczas mogliby rozstrzelać rodzinę Janców i puśćić z ogniem całą wieś. Pani Jach była wówczas nastolatką. Była jedną z czterech osób towarzyszących w transporcie Pitchera do Rzemianowic. Wóz konny prowadził Mieczysław Janiec.


Ms. Maria Jach was often at home Mieczyslaw Janiec ps. "LOT" is the only living witness to care for wounded airman Pither. Very carefully mentions view Aviator wounded. Remembers the atmosphere of fear and high risk. He mentions that if Germany found refuge Aviator then they could shoot the family Janców and let go to fire the entire village. Mrs. Jach was then a teenager. She was one of four people accompanying the transport Pitcher to Rzemianowic. Horse-drawn led Mieczyslaw Janiec.