16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Inicjatorzy

70-tej Rocznicy Katastrofy samolotu 61/11 SAAF 34 Dywizjon-Liberator EW-250 ,,L". 2 Wing SAAF i 250 Group RAF"

 
Jacek Janiec Stanisław Jarkiewicz Senator RP
Mieczysław GIL
Adam Jarkiewicz

 Inicjatorzy upamiętnienia siedemdziesiątej rocznicy katastrofy Liberatora E250 "L" SAAF/RAF  w Krzczonowie, w której zginęła śmiercią bohaterską siedmioosobowa załoga  i wspomnienie o bohaterskim uratowaniu jednego pilota RAF sgt.R.T.Pithera przez ODP "Lot" kryptonim "Dominika-Kasia" Inspektoratu "Maria" 106 DPAK pod dowództwem sierż. Mieczysława Jańca ps. "Lot".


Zaintrygowani niezwykłą historią bohaterskiej postawy lokalnych żołnierzy Armii Krajowej w zakresie udzielenia pomocy i opieki medycznej jedynemu ocalałemu z katastrofy samolotu, Żołnierzowi RAF z ośmioosobowej załogi Liberatora Załoga EW250 L, 34 Dywizji, Drugigo skszydła Sił Powietrznych Południowej Afryki SAAF, 250 grupy Królewskich Sił Powietrznych RAF.

Pragniemy powołać komitet obywatelski w celu uczczenia poległych w boju żołnierzy Liberatora i w podzięce za ich zaangażowanie w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli i Mieszkańców Gminy Opatowiec oraz zainteresowanych tą niezwykłą historią do wsparcia i zaangażowania się w godne upamiętnienie ich ofiarności.

 

************

 

 

 

The initiators of the commemoration of the seventieth anniversary of the crash of the Liberator E250 "L" SAAF / RAF Krzczonow, which died a heroic seven-member crew and the memory of the heroic rescue of a RAF pilot sgt.RTPithera by RIP "Lot" code name "Dominic-Kasia" Inspectorate "Maria" 106 DPAK under the command of Sgt. Mieczyslaw Janiec ps. "Lot"


Intrigued by the unusual history of the heroic attitude of the Home Army soldiers in the field of aid and medical care the sole survivor of the plane crash, the RAF Soldier of the eight-man crew of the Liberator crew EW250 L, 34 Division, 2 Wing SAAF, 250 Group We wish to appoint a citizens' committee to commemorate the soldiers who died in battle Liberator and gratitude for their commitment to the struggle for a free and independent Poland.

We welcome all of Representatives and Residents Municipalities Opatowiec and interested in the extraordinary history of support and commitment to commemorate the sacrifice of.