16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Podziękowania


Podziękowanie dla Rady Sołeckiej Kocina


Wójtowi Gminy Opatowiec  Sławomirowi
Kowalczykowi

Za okazanie poparcia i podjęcia się konsultacji społecznej na rzecz godnego uhonorowania pamięcią Żołnierzy RAF i SAAF poległych w Katastrofie Samolotu Bombowego (Liberator B24) 16-10-1944r.


www.opatowiec.pl

On behalf of the initiators of the commemoration would like to thank.
Mayor of Opatowiec Slawomir Kowalczyk

For showing your support and undertake public consultation for a worthy honor the memory of the RAF and SAAF Airmen killed in Bomber Plane (Liberator B24) Crash 16-10-1944.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serdecznie dziękujemy Państwu Górowskim za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy zorganizować foldery z zaproszeniami oraz załóżyć stronę  internetową.

P.P.H. VICTOR
Producent precyzyjnych
urządzeń do obróbki mięsa 

www.victorpro.pl

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thank you Paul Owen, Ruth Bardsley, Jonathan Franklin, Heleen Franklin, Vanessa & Digby Bristow, Dominik Kościelny, Jacek Janiec, Christel de Wit - SQ 31/34 SAAF research group. 

 

For the transfer of historical materials EW250

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wesprzyj tą inicjatywę

DZIĘKUJEMY