16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Sesja Rady Gminy

AktualnościW dniu 29 czerwca. Rada Gminy przyjeła jednogłośnie Uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika, upamiętniającego katastrofę Liberatora B 24L EW-250 w dniu 16 października 1944 r. na działce nr 229/2 obręb ewidencyjny 0007 położonej w Kocine.
Podczas sesji przedstawiciele   Komitetu Upamietnienia Lotników EW250L Adam Jarkiewicz i Jakub Różycki, zaprezentowali projekt pomnika oraz przedstawili dotychczasowe dokonania Komitetu w sprawie inicjatywy upamietnienia Lotników EW250L.
W imieniu Komitetu Upamietnienia Lotników EW250L kierujemy podziękowania dla Przewodniczacego Rady Gminy pana Andrzeja Malec i Rady Gminy Opatowiec oraz obecnego na sesji Wójta Gminy Opatowiec pana Sławomir Kowalczyk.On 29 June. Municipal Council unanimously adopted a resolution on granting consent to build a monument commemorating the crash of the Liberator B 24L EW-250 on 16 October 1944. On plot No. 229/2 cadastral district 0007 located in Kocin.
During the session, representatives of the Committee to commemorate Aviators EW250L Jarkiewicz Adam and Jakub Rozycki, presented a draft of the monument and presented the achievements to date of the Committee on the initiative commemorate Airmen EW250L.
On behalf of the Committee to commemorate Aviators EW250L extend our thanks to the Chairman of the Municipal Council Mr. Andrzej Malec and Municipal Council Opatowiec and the current session of the mayor Opatowiec Mr. Slawomir Kowalczyk.

Aktualności

2018.04.22
W dniu 21 Kwietnia z Ekipą Programu TV "Było nie minęło" pod redakcją Pana Adama Sikorskiego oraz z grupą Stowarzyszenia "WIZNA 1939". 
Przeprowadzono akcję poszukiwania szczątków Liberatora B24J EW250L: Drugie skszydło Sił Powietrznych Południowej Afryki SAAF, 250 grupy Królewskich Sił Powietrznych RAF. 

<< <  Strona 2 z 9  > >>