16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Kontakt

Adam Jarkiewicz
Krzczonów 108/5
28-520 Opatowiec
woj. Świętokrzyskie
Poland
adres e-mail: jarada@poczta.fm
tel com: +48 601 090 522

Osoby chcące udzielić wsparcia finansowego na  inicjatywę upamiętnienia poległych katastrofie samolotu, żołnierzy 34 dywizjonu SAAF mogą dokonać wpłaty na Konto Komitetu „Upamiętnienia Poległych Żołnierzy Alianckich w Katastrofie Liberatora B24L EW-250 16 października 1944r”.

Persons wishing to provide financial support to the initiative to commemorate the fallen plane crash, soldiers of 34 Squadron SAAF can make a donation to the account of the Committee 'Fallen Soldiers Remembrance Crash Allied Forces in B24L Liberator EW-250 16 October 1944 "
Nr Konta Bankowego (Bank Account No::

Dla przelewów z zagranicy Nasz kod SWIFT to: POLUPLPR  należy wpisać nr rachunku w formacie IBAN (tzn z dopiskiem przed numerem rachunku PL): 
PL
 
18 84930004 0171 0161 6387 0001

For transfers from abroad Our SWIFT code is: POLUPLPR enter the account number in IBAN format (ie with a note before the account number PL):
PL 18 84930004 0171 0161 6387 0001

PL 18 84930004 0171 0161 6387 0001

Nazwa Banku (Name of Banc)

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie Filia Opatowiec
ul. Nowokorczyńska 3 28-520 Opatowiec
POLAND

Tytuł przelewu: "Poległym Lotnikom EW250"

Transfer title: "Fallen Airmen EW250"Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane