16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Aktualności

2018.04.22

Poszukiwania Szczątków Liberatora B24J EW250L


W dniu 21 Kwietnia z Ekipą Programu TV "Było nie minęło" pod redakcją Pana Adama Sikorskiego oraz z grupą Stowarzyszenia "WIZNA 1939". 
Przeprowadzono akcję poszukiwania szczątków Liberatora B24J EW250L: Drugie skszydło Sił Powietrznych Południowej Afryki SAAF, 250 grupy Królewskich Sił Powietrznych RAF. 
Całą tą akcję zorganizował Społeczny Komitet Upamiętnienia Lotników RAF i SAAF załogi wyżej wspomnianego Samolotu.
Akcja w pełni się powiodła. Natrafiliono na silnik  Pratt and Whitney model R1630 14 cylindrowy o mocy 900KM, należący do Liberatora. Realizacja programu TV wsparta była Decyzją Pana Wójta Sławomira Kowalczyka o zaangarzowaniu Koparki którą doświadczony Operator Pan Jan Sender z dużą precyzją i delikatnością wydobywał  głęboko uziemiony silnik Liberatora. Akcji towarzyszyła Jednostka OSP Kocina, która dostarczyła źródła wody pozwalającej wypłukiwać znaleziska z gliny i przewiezienia cennych znalezisk w miejsce tymczasowego zdeponowania do dalszego zagospodarowania i przeznaczenia. Program telewizyjny będzie wyemitowany na Antenie TVP3 Kielce i TVP Historia.
 

On April 21 with the TV Program crew "It was not over" edited by Adam Sikorski and the group of the "WIZNA 1939" Association.
A search for the remains of the Liberator B24J EW250L was carried out: The second launch of the South African Air Force SAAF, the 250th group of the Royal Air Force RAF.
The whole action was organized by the Social Committee commemorating RAF and SAAF pilots of the crew of the aforementioned Aircraft.
The action was fully successful. Pratt and Whitney model R1630 14 cylinder with 900HP power, belonging to Liberator was found. The implementation of the TV program was supported by the decision of Mr. Wójt Sławomir Kowalczyk to engage the Excavator which experienced Operator Mr. Jan Sender with a high precision and delicacy extracted a deeply grounded Liberator engine. The action was accompanied by the Unit of the State Fire Service Kocin, which provided the source of water allowing for leaching clay finds and transporting valuable finds instead of temporary depositing for further development and destination. The television program will be broadcast on TVP3 Kielce and TVP Historia.

Aktualności

2018.09.07
Ruszyły Prace Budowy Pomnika

14 Października Uroczyste Odsłonięcie

2018.07.28
Promocja książki Józefa Belskiego
Informacja Pana Jacka Jańca
 
Jutro (29-07-2018) wypada 74 rocznica walk AK z niemieckimi i ukraińskimi bandytami w Opatowcu 29 lipca 1944 r...

Strona 1 z 9  > >>