16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Aktualności

2014.06.11

I spotkanie w Gminie


W spotkaniu wezmą udział:
Wójt Gminy Opatowiec
Sekretarz Gminy
Przewodniczacy Rady Gminy
Inicjatorzy Upamietnienia

Celem spotkania bedzie wypracowanie planu działania do realizacji upamiętnienia Katasrtofy Liberatora EW250 i podjecie rozmów na temat miejsca i sposobu upamietnienia.

Aktualności

2018.09.07
Ruszyły Prace Budowy Pomnika

14 Października Uroczyste Odsłonięcie

2018.07.28
Promocja książki Józefa Belskiego
Informacja Pana Jacka Jańca
 
Jutro (29-07-2018) wypada 74 rocznica walk AK z niemieckimi i ukraińskimi bandytami w Opatowcu 29 lipca 1944 r...

Strona 1 z 9  > >>