16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Aktualności

2018.09.07
Ruszyły Prace Budowy Pomnika

14 Października Uroczyste Odsłonięcie

2018.07.28
Promocja książki Józefa Belskiego
Informacja Pana Jacka Jańca
 
Jutro (29-07-2018) wypada 74 rocznica walk AK z niemieckimi i ukraińskimi bandytami w Opatowcu 29 lipca 1944 r...
2018.04.22
W dniu 21 Kwietnia z Ekipą Programu TV "Było nie minęło" pod redakcją Pana Adama Sikorskiego oraz z grupą Stowarzyszenia "WIZNA 1939". 
Przeprowadzono akcję poszukiwania szczątków Liberatora B24J EW250L: Drugie skszydło Sił Powietrznych Południowej Afryki SAAF, 250 grupy Królewskich Sił Powietrznych RAF. 
2016.09.18
Spotkanie z Prezesem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach z Prezesem Henrykiem Ciosmak
W dniu 5 wrzesnia Pan Jacek Janiec i Adam Jarkiewicz spotkali się z Prezesem ŚKSM , ktory w odpowiedzi na Pismo z Komitetu Upamietnienia Lotników zdecydowal o Ufundowaniu Bloku skalnego z czerwonego Piaskowca.
Komitet oraz rodziny poległych Lotników Serdecznie Dziękują za ufundowany Kamień.

Meeting with the President of the Holy Cross Mine Mineral Resources in Kielce, President Henry Ciosmak
On 5 September, Mr Jacek Janiec and Adam Jarkiewicz met with the President of SKSM, who in response to a letter from the Committee to commemorate Aviators decided to fund the bloc of rock from red sandstone.
Committee and the families of the fallen Airmen We would like to thank the funded stone.
2016.07.03
W dniu 2016-06-29 Rada Gminy Opatowiec Podjeła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika, upamiętniającego katastrofę Liberatora B 24L EW-250 w dniu 16 października 1944 r. na działce nr 229/2 obręb ewidencyjny 0007 położonej w Kocine.

On 2016-06-29 Opatowiec Municipal Council adopted a resolution on approval of the construction of the monument commemorating the crash of the Liberator B 24L EW-250 on 16 October 1944. On plot No. 229/2 cadastral district 0007 located in Kocin.
2015.10.17
W siedemdziesiątą pierwszą rocznicę katastrofy liberatora EW250L 34 Squadron SAAF / RAF. 17 października mieszkańcy Kociny skupili się na mszy świetej w intencji Poległych Lotników Alianckich, Mszę Celebrował Ksiądz. proboszcz parafi Kocina Wojciech Michalski.
Przed mszą Członkowie Komitetu Upamietnienia Lotników zapalili osiem świeczek na miejscu Katastrofy, dla upamiętnienia całej załogi Liberatora.
Następnie na świetlicy wiejskiej zaprezentowano film  pt. "Lot nad Warszawę 44" i przedstawiono nowy projekt Pomnika.
2015.03.30
Spotkanie Społecznego Komitetu w Gminie
Dnia 30 marca w Urzędzie Gminy w Opatowcu odbyło się kolejne posiedzenie powołanego w ubiegłym roku Społecznego Komitetu „Upamiętnienia Poległych Lotników SAAF RAF w katastrofie Liberatora EW250 w dniu 16.10.1944 r.”. W spotkaniu wzięli udział Członkowie Komitetu oraz Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Malec, Sekretarz Gminy Hubert Krupa, Radni Powiatu Kazimierskiego, Sołtys wsi Kocina oraz Dyrektorzy lokalnych szkół. Wiodącym przedmiotem dyskusji był wybór koncepcji i podjęcie decyzji o budowie pomnika upamiętniającego historyczne wydarzenia.
 
2014.10.18

Visit Families with England and Canada Pilots. On 18 October the 70 anniversary of the heroic death of the Liberator airmen who died EW250 L in a plane crash in 1944 between Kocina and Krzczonów. The meeting was organized to commemorate Airmen Committee and Municipal Authorities Opatowiec.

2014.07.27

Zebranie Wiejskie
Od prawej Sołtys Kociny Marek Pluta, Adam Jarkiewicz, Senator RP Mieczysław Gil.


2014.07.20
Spotkanie z Rada Sołecką  Kociny na miescu upamietnienia ofiar Liberatora EW250 L
2014.06.11
I spotkanie w Gminie Opatowiec


Aktualności

2018.09.07
Ruszyły Prace Budowy Pomnika

14 Października Uroczyste Odsłonięcie

2018.07.28
Promocja książki Józefa Belskiego
Informacja Pana Jacka Jańca
 
Jutro (29-07-2018) wypada 74 rocznica walk AK z niemieckimi i ukraińskimi bandytami w Opatowcu 29 lipca 1944 r...

Strona 1 z 9  > >>