16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Second Pilot Lt Charles S S Franklin

Photo of Lt Charles S. Franklin from Vanessa Bristow
 
 
 
 
Fot. 1 przedstawia Lt Charles S S Franklin i jego żone kiedy byli zaręczeni. Zdjęcie Fot. 2 :  Lt Charles S S Franklin z wąsami, tak dotarł do  Włoch. "Charles napisał w swoim dzienniku, że będzie trzymać wąsy, aż wróci do Frances".! Na dole po lewej Fot. 3 jest Charles z rodzicami i dwoma młodszymi braćmi. Jego matką, Winnie, która "zmarła z powodu złamanego serca", gdy Charles nie wrócił z wojny.. Małe zdjęcia Fot 4 i 5 Charlesa w jego kostiumie lotniczym.

Fig. 1 depicts Lt Charles S. S Franklin and his wife when they were engaged. Photo from 2: Lt Charles S. S Franklin with a mustache, he reached Italy. "Charles wrote in his diary that he would keep his mustache until he returned to Frances"! On the bottom left Photo 3 is Charles with his parents and two younger brothers. His mother, "died of a broken heart" when Charles did not return from the War. Small pictures of Fig. 4 and 5 of Charles in his costume.