16 Październik 1944r

Historia EW250-L

Cmentarz Rakowicki w Krakowie


Groby Lotników na zdjęciu Pan Jacek Janiec